Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης περιγράφονται αναλυτικά στον Νόμο 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/07-10-99), στον οποίο προβλέπεται και η σύσταση τους.

Επιγραμματικά στις αρμοδιότητες του Φορέα υπάγονται:

  • Η κατάρτιση και η ευθύνη εφαρμογής των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας των προστατευόμενων περιοχών και των σχεδίων διαχείρισής τους
  • Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορισμών
  • Η μέριμνα για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για την περιοχή ευθύνης του
  • Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης - Η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
  • Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων
  • Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με τις περιοχές ευθύνης του
  • Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες και τους σκοπούς του φορέα
  • Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης
  • Η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων
  • Η διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το φορέα ή μισθώνονται από αυτόν, η ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων και η πραγματοποίηση σε αυτές των προβλεπόμενων στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας και στα σχέδια διαχείρισης αναγκαίων παρεμβάσεων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 1385998376_contact.pngΜε τη γραμματεία του Φορέα στο τηλέφωνο (+30) 2665021319

1385998460_contacts.png Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
info@kalamas-acherontas.gr

1385998506_icon-ios7-contact-outline.png Με τα στελέχη μας στα αντίστοιχα τηλέφωνα


1385998692 Home  Η ταχυδρομική μας διεύθυνση είναι:

Φορέας Διαχείρισης
Καλαμά - Αχέροντα -Κέρκυρας
Ειρήνης & Φιλίας 1
461 00 Ηγουμενίτσα

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να ενημερώνεστε για τα τελευταία μας νέα!
Go to top