Βιοποικιλότητα στο Δέλτα Καλαμά

Στο Δέλτα του ποταμού Καλαμά συναντάμε ένα σύνθετο μωσαϊκό βλάστησης που αποτελείται από 16 τύπους οικοτόπων. Οι 14 από αυτούς συμπεριλαμβάνονται στην Οδηγία 92/43/ΕΕ ενώ ο οικότοπος «Λιμνοθάλασσες» είναι προτεραιότητας.

Στις λιμνοθάλασσες βρίσκουν τροφή και καταφύγιο χιλιάδες ψάρια και πουλιά γι΄αυτό και ο τύπος οικοτόπου στην Ευρωπαϊκή ένωση έχει προτεραιότητα για προστασία.

Κατάλογος τύπων οικοτόπων

Έως το 2007 ήταν γνωστό μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία ότι τη χλωρίδα των περιοχών Στενά και Δέλτα Καλαμά συνθέτουν 571 φυτικά taxa. Οι τελευταίες καταγραφές πεδίου – χλωριδική έρευνα που έγινε (2007-2008, Raus, Δημόπουλος, Τζανουδάκης & Χριστοδουλάκης) έδειξαν πολύ υψηλό χλωριδικό πλούτο στην περιοχή Στενά και Δέλτα Καλαμά, που ανέρχονται σε 1311 taxa (είδη και υποείδη). Πρόκειται για μία από τις υψηλότερες καταγεγραμμένες φυτοποικιλότητες, σε επίπεδο αριθμού ειδών, σε υγροτοπικά οικοσυστήματα της Ελλάδας.

Χλωριδικός Κατάλογος Στενών και Δέλτα Καλαμά

Στην περιοχή του Δέλτα Καλαμά βρίσκουν καταφύγιο περισσότερα από 174 είδη πουλιών, μερικά από τα οποία είναι σπάνια και απειλούμενα. Η περιοχή είναι πολύ σημαντική για τα υδρόβια και παρυδάτια πουλιά (το 46% επί του συνόλου των ειδών της ορνιθοπανίδας της περιοχής) και ιδίως για τους ερωδιούς αποτελεί σημαντικό χώρο διαχείμασης. Φιλοξενεί περισσότερο από το 1% του πληθυσμού του Αργυροτσικνιά (Egretta alba) στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μαύρη θάλασσα, φιλοξενεί σημαντικό αριθμό του πληθυσμού της χουλιαρομύτας (Platalea leucorodia),της χαλκόκοτας (Plegadis falcinellus) των φοινικόπτερων και των λευκοτσικνιάδων, ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός των αργυροπελεκάνων τα τελευταία χρόνια που εμφανίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Κατάλογος ειδών ορνιθοπανίδας

Η ποικιλότητα στην υπόλοιπη πανίδα αφορά 30 είδη ψαριών από τα οποία το μικρό ψαράκι Valencia letourneuxi αποτελεί σπάνιο και προστατευόμενο είδος, 16 είδη ερπετών (5 είδη χελωνών, δύο του γλυκού νερού, 2 ξηράς και μία θαλάσσια, 4 είδη σαυρών, 7 είδη φιδιών), 22 είδη θηλαστικών (μερικά από τα οποία είναι Neomys anomalus, Talpa stankovici, Felis silvestris, Myocastor coypus), 5 είδη αμφιβίων (2 φρύνοι-Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla arborea, Rana epeirotica & Rana balcanica) και 29 είδη ασπονδύλων.

 

Κατάλογος ειδών ιχθυοπανίδας όπως συμπληρώθηκε μετά από συστηματικές παρατηρήσεις κατά τα έτη 2010-2013

Κατάλογος ειδών ερπετών όπως συμπληρώθηκε μετά από συστηματικές παρατηρήσεις κατά τα έτη 2010-2013

Κατάλογος ειδών θηλαστικών όπως συμπληρώθηκε μετά από συστηματικές παρατηρήσεις κατά τα έτη 2010-2013

Κατάλογος ειδών ασπονδύλων όπως συμπληρώθηκε μετά από συστηματικές παρατηρήσεις κατά τα έτη 2010-2013

Στοιχεία Επικοινωνίας

 1385998376_contact.pngΜε τη γραμματεία του Φορέα στο τηλέφωνο (+30) 2665021319

1385998460_contacts.png Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
info@kalamas-acherontas.gr

1385998506_icon-ios7-contact-outline.png Με τα στελέχη μας στα αντίστοιχα τηλέφωνα


1385998692 Home  Η ταχυδρομική μας διεύθυνση είναι:

Φορέας Διαχείρισης
Καλαμά - Αχέροντα -Κέρκυρας
Ειρήνης & Φιλίας 1
461 00 Ηγουμενίτσα

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να ενημερώνεστε για τα τελευταία μας νέα!
Go to top