Βιοποικιλότητα στις Εκβολές και τα Στενά του Αχέροντα

Στην περιοχή των Στενών του Αχέροντα έχουν καταγραφεί 7 τύποι οικοτόπων σε πολύ καλή γενικά οικολογική κατάσταση και στις Εκβολές 19 τύποι οικοτόπων, από τους οποίους ο ένας (Λόχμες των παραλιών με αρκεύθους -Juniperus ssp.) αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΕ.

Κατάλογος τύπων οικοτόπων

Στα Στενά το 1998 είχαν καταγραφεί 250 είδη και υποείδη χλωρίδας, ενώ στις εκβολές ο αριθμός των φυτικών ειδών έφτανε στα 449. Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και σπάνια είδη, όπως το είδος Σκαβιόζα η ηπειρώτης (Lomelosia epirota) σε βραχώδεις βιότοπους (Red Data Book) και η Μόλτκια η πετρώδης (Moltkia petrea).

Χλωριδικός κατάλογος Στενών και Εκβολών Αχέροντα

Όσον αφορά στην ορνιθοπανίδα σε ολόκληρη την περιοχή που περιλαμβάνει τις εκβολές και τα Στενά του ποταμού Αχέροντα, το 1998 καταγράφηκαν 210 είδη από τα οποία τα 59 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι (αυστηρά προστατευόμενα, δηλ. ανήκουν στην κατηγορία των σπάνιων, κινδυνευόντων και απειλούμενων ειδών) της Οδηγίας 79/409/ΕΕ. Τα 25 από τα 59 είδη είναι υδρόβια και παρυδάτια πουλιά που συναντάμε κυρίως στις εκβολές και τα 18 είναι είδη αρπακτικών πουλιών που συναντάμε κυρίως στα Στενά του ποταμού Αχέροντα.

Κατάλογος ορνιθοπανίδας

Στα θηλαστικά της περιοχής περιλαμβάνονται τουλάχιστον 17 διαφορετικά είδη, από τα οποία τα 6 προστατεύονται από τη σύμβαση Βέρνης και άλλα νομικά πλαίσια. Από αυτά ο Λύκος (Canis lupus) και η Βίδρα (Lutra lutra) περιλαμβάνονται στα προστατευταία είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΕ.

Κατάλογος ειδών θηλαστικών

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 15 είδη ερπετών, από τα οποία τα 14 προστατεύονται από τη σύμβαση Βέρνης και τα 6 (χελώνες) από την Οδηγία 92/43/ΕΕ. Επίσης έχουν καταγραφεί 7 είδη αμφιβίων, από τα οποία τα 3 (Πρασινοβάτραχος - Bufo viridis , Δεντροβατραχάκι - Hyla arborea, Δαλματοβάτραχος ή Πηδοβάτραχος - Rana dalmatina) προστατεύονται από τη σύμβαση της Βέρνης και 9 είδη ιχθυοπανίδας από τα οποία τα 2 (Γούργος - Aphanius fasciatus, Λιάρα - Phoxinelus pleurobipunctatus) από την Οδηγία 92/43/ΕΕ.

Κατάλογος ειδών ερπετών και αμφιβίων όπως συμπληρώθηκε μετά από συστηματικές παρατηρήσεις κατά τα έτη 2010-2013
Κατάλογος ειδών ιχθυοπανίδας όπως συμπληρώθηκε μετά από συστηματικές παρατηρήσεις κατά τα έτη 2010-2013

Στοιχεία Επικοινωνίας

 1385998376_contact.pngΜε τη γραμματεία του Φορέα στο τηλέφωνο (+30) 2665021319

1385998460_contacts.png Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
info@kalamas-acherontas.gr

1385998506_icon-ios7-contact-outline.png Με τα στελέχη μας στα αντίστοιχα τηλέφωνα


1385998692 Home  Η ταχυδρομική μας διεύθυνση είναι:

Φορέας Διαχείρισης
Καλαμά - Αχέροντα -Κέρκυρας
Ειρήνης & Φιλίας 1
461 00 Ηγουμενίτσα

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να ενημερώνεστε για τα τελευταία μας νέα!
Go to top