Βιοποικιλότητα στα Στενά Καλαμά

Στην περιοχή των Στενών του ποταμού Καλαμά απαντούν 7 τύποι οικοτόπων από τους οποίους οι 4 βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. Όλοι οι παραπάνω βρίσκονται σε πολύ καλή οικολογική κατάσταση, δίνοντας ιδιαίτερη αξία στο τοπίο της περιοχής. Επίσης συναντάμε φυτικά είδη που βρίσκονται σε καθεστώτα προστασίας, άλλα που αποτελούν δείκτες της οικολογικής κατάστασης των οικοτόπων και άλλα που παρουσιάζουν φυτοκοινωνιολογικό και οικοτουριστικό ενδιαφέρον. Αξιόλογα είναι και είδη τα οποία συναντάμε στους ασβεστολιθικούς βράχους, όπως η υπέροχη Ramonda serbika.

Κατάλογος τύπων οικοτόπων

Κατάλογος ειδών χλωρίδας Στενών και Δέλτα Καλαμά

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η περιοχή του φαραγγιού για τα αρπακτικά πουλιά, αφού παρουσιάζει ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης τους. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 86 είδη πτηνών από τα οποία 21 είδη ανήκουν στα αρπακτικά, 49 στα στρουθιόμορφα, 14 στα μη στρουθιόμορφα και 2 στα υδρόβια. Επίσης έχουν καταγραφεί 7 είδη ψαριών (τα συνηθέστερα αλιευθέντα είδη είναι τα Luciobarbus albanicus, Barbus peloponnesius), 7 είδη αμφιβίων (3 φρύνοι – 2 του γένους Bufo και η Bombina variegate, 3 είδη του γένους Rana και το Hyla arborea), 17 είδη ερπετών (2 είδη χερσαίων χελωνών –Testudo hermanni, Testudo marginata, 7 είδη σαυρών και 8 είδη φιδιών) και 17 είδη θηλαστικών (Rhinolophus hipposideros – περιλαμβάνεται στην Οδηγία 92/43/ΕΕ).

Κατάλογος ορνιθοπανίδας όπως συμπληρώθηκε μετά από συστηματικές παρατηρήσεις κατά τα έτη 2010-2013

Κατάλογος ιχθυοπανίδας όπως συμπληρώθηκε μετά από συστηματικές παρατηρήσεις κατά τα έτη 2010-2013

Κατάλογος αμφιβίων και ερπετών όπως συμπληρώθηκε μετά από συστηματικές παρατηρήσεις κατά τα έτη 2010-2013

Κατάλογος θηλαστικών όπως συμπληρώθηκε μετά από συστηματικές παρατηρήσεις κατά τα έτη 2010-2013

Στοιχεία Επικοινωνίας

 1385998376_contact.pngΜε τη γραμματεία του Φορέα στο τηλέφωνο (+30) 2665021319

1385998460_contacts.png Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
info@kalamas-acherontas.gr

1385998506_icon-ios7-contact-outline.png Με τα στελέχη μας στα αντίστοιχα τηλέφωνα


1385998692 Home  Η ταχυδρομική μας διεύθυνση είναι:

Φορέας Διαχείρισης
Καλαμά - Αχέροντα -Κέρκυρας
Ειρήνης & Φιλίας 1
461 00 Ηγουμενίτσα

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να ενημερώνεστε για τα τελευταία μας νέα!
Go to top