Εθελοντισμός - Ενεργή συμμετοχή πολιτών

Εθελοντισμός - Ενεργή συμμετοχή πολιτών

Ο εθελοντισμός έχει αναδειχθεί ως σημαντικό εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι δράσεις εθελοντισμού και η αύξηση της συμμετοχής των νέων σε αυτές  αποτελούν ένα ουσιαστικό βήμα της μετάβασης της κοινωνίας σε κοινωνία υπεύθυνων πολιτών, στην οποία οι πολίτες από απλοί χρήστες ή κριτές των δρώμενων γίνονται υπεύθυνοι και συνειδητοποιημένοι πολίτες του κόσμου με ενεργή συμμετοχή, με ορμητήριο τις εθελοντικές δράσεις, στη διαμόρφωση ενός ποιοτικού μέλλοντος για τους ίδιους και τις επόμενες γενιές.

Βάσει των ανωτέρω, στόχος του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά είναι η ανάπτυξη σχεδίων εθελοντισμού για την περιοχή και η οργάνωση ομάδων εθελοντών, οι οποίες θα είναι σε θέση να συμμετέχουν σε δράσεις όπως :

  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση
  • Καθαρισμός- σηματοδότηση μονοπατιών
  • Συμμετοχή στη φύλαξη-επόπτευση
  • Συμμετοχή στην ξενάγηση των επισκεπτών
  • Διανομή ενημερωτικού υλικού
  • Συμμετοχή στα προγράμματα παρακολούθησης του Φορέα Διαχείρισης
  • Καθαρισμός ακτών και φυσικών περιοχών

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προσέγγιση και ενεργοποίηση των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι και μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε κάλεσμα του Φορέα Διαχείρισης. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, προβλέπονται να υλοποιηθούν ημερίδες καθώς και συναντήσεις με την τοπική κοινωνία.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν σύντομο βιογραφικό στο e-mail : info@kalamas-acherontas.gr, καθώς επίσης μπορούν να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα εθελοντισμού μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα Διαχείρισης.