Προϊόντα

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχής προώθηση προϊόντων και τροφίμων μέσω της ανάδειξης του τρόπου που παράγονται αλλά και της περιοχής από όπου προέρχονται. Ο γεωγραφικός δεσμός του προϊόντος με την περιοχή απαιτείται να είναι πολύ ισχυρός αφού η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος θα πρέπει να οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, στο κλίμα της, στη μορφολογία του εδάφους, στις τοπικές μεθόδους παραγωγής κ.α.
Επίσης, η καλλιέργεια πολλών από τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής παρουσιάζει μια σταθερότητα ως προς τις μεθόδους και τις καλλιεργητικές τεχνικές, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής παράδοσης. Εξάλλου, τόσο ο νομός Θεσπρωτίας όσο κι ο νομός Πρέβεζας, του οποίου τμήματα έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες περιοχές κι ανήκουν στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, συνθέτουν ένα μωσαϊκό ορεινών-μειονεκτικών περιοχών και πεδινών δελταϊκών τμημάτων με ιδιαίτερη κτηνοτροφική και γεωργική παραγωγή.

Στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Καλαμά, η καλλιέργεια εσπεριδοειδών καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των καλλιεργούμενων εκτάσεων, ενώ η καλλιέργεια μανταρινιάς υπερισχύει έναντι της πορτοκαλιάς. Γεγονός αδιαμφισβήτητο για την ευρύτερη περιοχή των Εκβολών του ποταμού Καλαμά, δεδομένου της υψηλής παραγωγικότητας της περιοχής σε μανταρίνια και του ικανοποιητικού ποσοστού που εξάγεται. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι μια από τις σημαντικότερες της χώρας στις οποίες καλλιεργούνται η ποικιλία μανταρινιού Κλημεντίνη, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό της καλλιέργειάς της εντοπίζεται εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura. Εκτός από την άριστης ποιότητας ποικιλία Κλημεντίνη, παράγονται μανταρίνια Nova και πορτοκάλια, κυρίως Navelina και Valencia. Η εξαγώγιμη ποσότητα εσπεριδοειδών της περιοχής φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα EurepGap-Globalgap, ενώ την ίδια πιστοποίηση φέρουν τα ακτινίδια που παράγονται εδώ.

Εκτός από τα εσπεριδοειδή, τα υπόλοιπα αγροτεμάχια καλύπτουν άμεσα ή έμμεσα ανάγκες της κτηνοτροφίας της περιοχής, είτε ως λιβαδικές εκτάσεις για τη βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων, είτε ως αροτραίες καλλιέργειες (τριφύλλι, αραβόσιτος, μηδική) για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των εκτρεφόμενων ζώων και την παραγωγή σιτηρεσίου. Εξάλλου, η παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών καταλάμβανε ανέκαθεν ένα σημαντικό ποσοστό στη γεωργική παραγωγή σε μια παραδοσιακά κτηνοτροφική περιφέρεια.

Στην περιφέρεια της Ηπείρου η κτηνοτροφία υπερέχει της γεωργίας και η αγροτική οικονομία εξειδικεύεται στην κτηνοτροφία, στην αιγοπροβατοτροφία και βοοτροφία, οι οποίες αποτελούν τη βάση σημαντικής μερίδας του δευτερογενούς τομέα (κλάδος τροφίμων). Από τα εκτρεφόμενα αιγοπρόβατα, το μεγαλύτερο ποσοστό διατηρείται στην ημιορεινή και ορεινή ζώνη του Νομού Θεσπρωτίας, καθώς επίσης ένα μεγάλο μέρος αυτών μετακινείται εποχιακά. Μεγάλο πλεονέκτημα της περιοχής είναι η ύπαρξη βοσκοτόπων που εξασφαλίζουν βόσκηση την μεγαλύτερη περίοδο του χρόνου. Αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες συντελούν στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων ποιότητας από παραδοσιακά τυροκομεία της περιοχής. Εξάλλου, για το νομό Θεσπρωτίας τα αναγνωρισμένα προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης είναι:

  • το Γαλοτύρι (313031/ 11-01-1994 ΦΕΚ 8/11-01-94)
  • η Κεφαλογραβιέρα (313032/ 11-01-1994 ΦΕΚ 8/11-01-94)
  • η Φέτα (313025/ 11-01-1994 ΦΕΚ 8/11-01-94)

Για το Νομό Πρεβέζης, τα αναγνωρισμένα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης είναι:

  • το Γαλοτύρι (313031 / 11-01-1994 ΦΕΚ 8/11-01-94),
  • η Κεφαλογραβιέρα (313032 / 11-01-1994 ΦΕΚ 8/11-01-94)
  • η Φέτα (313025 / 11-01-1994 ΦΕΚ 8/11-01-1994) καθώς επίσης και
  • το ελαιόλαδο Πρεβέζης (ΠΓΕ) (440329/15-11-1993 ΦΕΚ 871/26-11-93).

Η ελαιοκαλλιέργεια είναι ανεπτυγμένη στο νομό Πρεβέζης (κυρίως ελαιοποιήσιμων ποικιλιών) κι εμφανίζεται σε ορισμένες περιοχές του νομού Θεσπρωτίας. Η κυρίαρχη ποικιλία για παραγωγή ελαιολάδου είναι η Λιανολιά (ή Λαδοελιά) Κερκύρας (ή Πρέβεζας) και ακολουθούν η Κορωνέϊκη και η τοπική ποικιλία της Θεσπρωτίας, Νησιώτικη.

Ένα ακόμη σημαντικό φυσικό προϊόν που παράγεται είναι το μέλι. Τα τελευταία χρόνια η μελισσοκομία αναπτύχθηκε τόσο ποσοτικά (αριθμός μελισσοκόμων, κυψελών) όσο και ποιοτικά, ενώ είναι από τις ελάχιστες οικονομικές δραστηριότητες του ανθρώπου, που όχι μόνο είναι φιλική προς το περιβάλλον, αλλά και συντελεί στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. Η μελισσοκομία είναι κυρίως νομαδική, το δε παραγόμενο προϊόν διατίθεται κυρίως στην τοπική αγορά. Λόγω της πλούσιας χλωρίδας της ευρύτερης περιοχής, παράγεται εξαιρετικής ποιότητας ανθόμελο, όπως το θυμαρίσιο μέλι, το μέλι από εσπεριδοειδή αλλά και μέλι από άλλα φυτά, καθώς επίσης και άλλα προϊόντα κυψέλης.

Η περιοχή εμφανίζει ιδιαίτερο πλούτο σε αυτοφυή αρωματικά φυτά, ωστόσο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην άνομη-ανεξέλεγκτη συγκομιδή και η συλλογή είναι απαραίτητο να γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν κίνδυνοι για τη βιοποικιλότητα.

Τέλος, οι ιχθυοκαλλιέργειες της Θεσπρωτίας αποτελούν κύρια οικονομική δραστηριότητα, με υψηλό ποσοστό εξαγωγών. Τα είδη που παράγονται κατά κύριο λόγο στη θάλασσα της Θεσπρωτίας είναι η τσιπούρα και το λαβράκι. Στο νομό Θεσπρωτίας δραστηριοποιούνται 27 περίπου μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, ενώ η παραγόμενη ποσότητα στην πλειοψηφία της εξάγεται.

Χρήσιμες πληροφορίες
Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: τηλ. 2665029480