Περιοχές Ευθύνης

Περιοχές Ευθύνης

Οι περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά αφορούν στις προστατευόμενες περιοχές «Στενά και Εκβολές Αχέροντα», «Στενά Καλαμά», «Δέλτα Καλαμά» και «Έλος Καλοδικίου», συνολικής έκτασης 15.769 εκτάρια, οι οποίες ανήκουν στους Νομούς Θεσπρωτίας και Πρέβεζας και έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000 λόγω της ιδιαίτερης βιολογικής και οικολογικής τους αξίας.

Οι περιοχές αυτές αποτελούν Ειδικές Ειδικές ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) (SAC). Σύμφωνα με τον Νόμο για την Βιοποικιλότητα Ν. 3937/2011 και μια (Υγρότοπος εκβολών Καλαμά και Νήσος Πρασούδι- GR 2120005) αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Special Protection Area – SPA).

Οι προστατευόμενες περιοχές υπόκεινται στις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης θεσμοθετήθηκαν επίσημα το 2009 με κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 396/Δ’2009). Σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ, τμήματα της κοίτης των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά έχουν χαρακτηριστεί ως περιφερειακές Ζώνες των καθορισμένων περιοχών προστασίας της φύσης.

ÅêâïëÝò Á÷Ýñïíôá

Στενά Καλαμά

ÐÑÏÁÕËÉÏÓ ×ÙÑÏÓ 1

Στενά Αχέροντα

íåï äÝëôá-óêÜëùìá ÓáãéÜäáò

Δέλτα Καλαμά

Kalodiki-Pappas-04

Έλος Καλοδικίου

Φορέας Διαχείρισης

ΚΑΛΑΜΑΑΧΕΡΟΝΤΑΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  • Η ταχυδρομική μας διεύθυνση είναι:
    Φορέας Διαχείρισης Καλαμά - Αχέροντα -Κέρκυρας Ειρήνης & Φιλίας 1 461 00 Ηγουμενίτσα
  • Με τη γραμματεία του Φορέα στο τηλέφωνο
    (+30) 2665021319
  • Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
    info@kalamas-acherontas.gr

Με τα στελέχη μας στα αντίστοιχα τηλέφωνα

© All rights reserved

Made by Plantech

Close Menu