Νομικό Πλαίσιο

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας συστάθηκε το 2002 με το Νόμο 3044/2002, με αρχική επωνυμία “Φορέας Διαχείρισης Στενών και εκβολών Καλαμά και Αχέροντα” και σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών «Στενά και Εκβολές Αχέροντα», «Στενά Καλαμά», «Δέλτα Καλαμά» και «Έλος Καλοδικίου» ενώ πλέον, μετά και την έκδοση του Ν. 4519/2018, φέρει την τωρινή επωνυμία του και η χωρική του αρμοδιότητα περιλαμβάνει 20 περιοχές του Δικτύου Natura 2000 (βλ. Πίνακα του Παραρτήματος Ι του Ν. 4519/2018) που ανήκουν στις Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα, Διαπόντια Νησιά, Παξοί και Αντίπαξοι) και Πρέβεζας. Η έδρα του βρίσκεται στην Ηγουμενίτσα, πρωτεύουσα του Νομού Θεσπρωτίας.

Ο Φορέας αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, τελεί υπό την εποπτεία του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και είναι ένας από τους 28 (+ 8 νεοσύστατους) Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που λειτουργούν στη χώρα μας.

Το παρακάτω κείμενο τελεί υπό αναθεώρηση:

Με τις Υ.Α. 18124, 18129, 18130/ΦΕΚ 624Β/11-05-05 και με την Υ.Α. 27170/ΦΕΚ 1000Β/18-07-05 εγκρίθηκαν όλοι οι Κανονισμοί Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης (Λειτουργίας του Δ.Σ., Λειτουργίας των Υπηρεσιών και Προσωπικού, Εκτέλεσης έργων, Οικονομικής Διαχείρισης), ενώ υπολείπεται ακόμα ο Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης των περιοχών προστασίας, ώστε να συμπληρωθεί το νομικό καθεστώς για την προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών που υπόκεινται στις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου Φορέα. (Ο τελευταίος κανονισμός πρόκειται να εκδοθεί έπειτα από την έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, η εκπόνηση των οποίων έχει ολοκληρωθεί).