Νομικό Πλαίσιο

Ο Φορέας Διαχείρισης «Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά» συστάθηκε το 2002 με το Νόμο 3044/2002 (ΦΕΚ 197/27-08-02), με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών «Στενά και Εκβολές Αχέροντα», «Στενά Καλαμά», «Δέλτα Καλαμά» και «Έλος Καλοδικίου» και η έδρα του βρίσκεται στην Ηγουμενίτσα, πρωτεύουσα του Νομού Θεσπρωτίας.

Ο Φορέας αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, τελεί υπό την εποπτεία του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και είναι ένας από τους 28 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών που λειτουργούν στη χώρα μας.

Με τις Υ.Α. 18124, 18129, 18130/ΦΕΚ 624Β/11-05-05 και με την Υ.Α. 27170/ΦΕΚ 1000Β/18-07-05 εγκρίθηκαν όλοι οι Κανονισμοί Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης (Λειτουργίας του Δ.Σ., Λειτουργίας των Υπηρεσιών και Προσωπικού, Εκτέλεσης έργων, Οικονομικής Διαχείρισης), ενώ υπολείπεται ακόμα ο Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης των περιοχών προστασίας, ώστε να συμπληρωθεί το νομικό καθεστώς για την προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών που υπόκεινται στις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου Φορέα. (Ο τελευταίος κανονισμός πρόκειται να εκδοθεί έπειτα από την έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, η εκπόνηση των οποίων έχει ολοκληρωθεί).

Φορέας Διαχείρισης

ΚΑΛΑΜΑΑΧΕΡΟΝΤΑΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  • Η ταχυδρομική μας διεύθυνση είναι:
    Φορέας Διαχείρισης Καλαμά - Αχέροντα -Κέρκυρας Ειρήνης & Φιλίας 1 461 00 Ηγουμενίτσα
  • Με τη γραμματεία του Φορέα στο τηλέφωνο
    (+30) 2665021319
  • Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
    info@kalamas-acherontas.gr

Με τα στελέχη μας στα αντίστοιχα τηλέφωνα

© All rights reserved

Made by Plantech

Close Menu