Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΥΑ 125185/358/28-01-2003) που αποτελείται από :
 Τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου:  κ. Κομηνό Θεόδωρο – Zωολόγος- Βιολόγος- Σύμβουλος Διαχ. Φυσικού Περιβάλλοντος ως ειδικό επιστήμονα 

 Τα μέλη:
1. Πατήρ Τζώρτζης Γεώργιος – Εκπρόσωπος ΜΚΟ- Αντιπρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης
2. Βερβέρης Χαράλαμπος ΠΕ Περιβάλλοντος – Εκπρόσωπος Περιβάλλοντος κ Ενέργειας
3Μούλια Αυριλία – Χημικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας
4Λάμπρου Αλκιβιάδης – Εργοδηγός, Εκπρόσωπος Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Παππάς Σπυρίδων – Δήμαρχος Φιλιατών, Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου.
6Σμπόνιας Νικόλαος – Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πάργας, ως κοινός Εκπρόσωπος των Δήμων Πρέβεζας και Πάργας.
7. Ζάκας Γεώργιος Ιχθυολόγος – Εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ Τροφίμων
8Μαραγκάκης Μηχαήλ Γεωλόγος – Εκπαιδευτικός – Εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Τα μέλη του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α., μετά από πρόταση των παραπάνω Φορέων που συμμετέχουν στο Δ.Σ. και η θητεία του είναι τριετής.

Το πρώτο Δ.Σ. του Φορέα συγκροτήθηκε το 2003 στο οποίο Πρόεδρος διετέλεσε ο κ. Γεώργιος Αλεξίου (ΦΕΚ 918/04-07-03). Το Δεκέμβριο του 2005 (ΦΕΚ 1709/06-12-2005) συγκροτήθηκε το δεύτερο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης με πρόεδρο τον κ. Κώτσιο Νικόλαο, το 2009 (ΦΕΚ 434/01-10-2009) συγκροτήθηκε το τρίτο Δ.Σ. με πρόεδρο τον κ. Χριστόγλου Σπυρίδονα, ενώ το 2010 (ΦΕΚ 24/28-01-2010) με απόφαση της Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. ορίζεται νέος πρόεδρος ο κ. Κομηνός Θεόδωρος.

Φορέας Διαχείρισης

ΚΑΛΑΜΑΑΧΕΡΟΝΤΑΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  • Η ταχυδρομική μας διεύθυνση είναι:
    Φορέας Διαχείρισης Καλαμά - Αχέροντα -Κέρκυρας Ειρήνης & Φιλίας 1 461 00 Ηγουμενίτσα
  • Με τη γραμματεία του Φορέα στο τηλέφωνο
    (+30) 2665021319
  • Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
    info@kalamas-acherontas.gr

Με τα στελέχη μας στα αντίστοιχα τηλέφωνα

© All rights reserved

Made by Plantech

Close Menu