Εργασίες συντήρησης μεταλλικών κατασκευών στα γραφεία του Φορέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες συντήρησης μεταλλικών κατασκευών στα γραφεία του Φορέα Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Continue Reading Εργασίες συντήρησης μεταλλικών κατασκευών στα γραφεία του Φορέα

Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Continue Reading Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης

Επισκευές ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στα γραφεία του Φορέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευές ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στα γραφεία του Φορέα. Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Continue Reading Επισκευές ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στα γραφεία του Φορέα