Νέα - Δελτία Τύπου

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑ – ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΟΦΥΠΕΚΑ)

 

Σύμφωνα με το ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α΄/7-5-2020) και μετά την έκδοση της Υπ. Απόφασης Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/9056/390, «Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας» και ενσωμάτωση αυτού στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)», (ΦΕΚ 467/Β’/7-2-2022), βάσει της  παρ. 1 του άρθρου 43 του προαναφερόμενου νόμου, ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας ενσωματώνεται μαζί με τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, στη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου  που εδρεύει στα Ιωάννινα με Παράρτημα στην Ηγουμενίτσα και υπάγεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Τομέας Α) της Γενικής Διεύθυνσης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

 

Η άμεση χωρική αρμοδιότητα της Μονάδας περιλαμβάνει τους Κωδικούς Προστατευόμενων Περιοχών ως εξής:

GR2110002          ΟΡΗ ΑΘΑΜΑΝΩΝ (ΝΕΡΑΙΔΑ)

GR2120001          ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ

GR2120002          ΕΛΟΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙ

GR2120003          ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ

GR2120004          ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ

GR2120005          ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΠΡΑΣΟΥΔΙ

GR2120006          ΕΛΗ ΚΑΛΟΔΙΚΙ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ, ΚΑΡΤΕΡΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗ ΠΡΟΝΤΑΝΙ

GR2120007          ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

GR2120008          ΟΡΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

GR2120009          ΟΡΗ ΤΣΑΜΑΝΤΑ, ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝΙ, ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ

GR2130005          ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

GR2130007          ΟΡΟΣ ΛΑΚΜΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)

GR2130012          ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

GR2130013          ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΑΜΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ