Νέα - Δελτία Τύπου

Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών 2022

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι φετινές Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (MΕΚΥΠ) παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στην περιοχή μας. Καταμετρήθηκαν εκατοντάδες υδρόβια πουλιά. Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας (ΦΔΚΑΚ), πραγματοποίησε σάρωση όλων των περιοχών αρμοδιότητας του, με την τήρηση πάντα όλων των μέτρων προφύλαξης. Υπήρξαν ικανοποιητικές καταγραφές από όλα τα υδρόβια είδη, με σημαντική παρατήρηση της παγκοσμίως απειλούμενης βαλτόπαπιας (Aythya nyroca) μεταξύ άλλων χηνόμορφων. Αρκετά ήταν και τα παρυδάτια είδη με πολυάριθμη την οικογένεια των Σκολοπακίδων (Scolopacidae). Δε λείπουν βέβαια, όπως κάθε χρόνο τα αρπακτικά που είτε διαχειμάζουν είτε είναι χειμερινοί επισκέπτες των προστατευόμενων περιοχών, όπως για παράδειγμα η γερακίνα (Buteo buteo), ο καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus), o χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus), ο ψαραετός (Pandion haliaetus) καθώς και ο παγκοσμίως απειλούμενος (VU) Στικταετός (Clanga clanga). Για πρώτη φορά παρατηρήθηκαν επίσης λεπτόραμφοι γλάροι (Larus genei), για τους οποίους γνωρίζουμε ότι είναι σπάνιοι χειμερινοί επισκέπτες κατά τη χειμερινή μετανάστευση. Τέλος, εξαιρετικό θέαμα προσφέρουν τα εκατοντάδες φοινικόπτερα που βρίσκουν τροφή αυτήν την περίοδο στις ρηχές λιμνοθάλασσες του Δέλτα Καλαμά.

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ΜΕΚΥΠ αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου προγράμματος της Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands International) υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ), όπου συμμετέχουν ορνιθοπαρατηρητές, περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών από όλη την Ελλάδα, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα μετρήσεις, κυρίως υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών που διαχειμάζουν στους υγρότοπους, αλλά και αρπακτικά. Διενεργούνται σε περισσότερους από 160 υγροτόπους και αποτελούν ένα από τα μακροβιότερα προγράμματα παρακολούθησης πληθυσμών πουλιών στην Ελλάδα ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται να αποσκοπούν σε έναν σχεδιασμό μέτρων διαχείρισης και προστασίας, διατήρησης των πτηνών στα οποία παρατηρούνται μειωτικές τάσεις.

Η γνώση, ωστόσο, της ποσοτικής και ποιοτικής παρουσίας ποικίλων ειδών ορνιθοπανίδας σε ένα σύμπλεγμα υγροτόπων, όπως αυτών που εμφανίζονται στις περιοχές διαχείρισης του ΦΔΚΑΚ (λιμνοθάλασσες, έλη, λίμνες κ.α.), αποτελεί ισχυρή απόδειξη της σημαντικότητας των οικοσυστημάτων και των τύπων οικοτόπων που φιλοξενούν, αναδεικνύοντας τα πουλιά ως έναν σπουδαίο δείκτη υγείας όλων των προστατευόμενων ενδιαιτημάτων. Αξίζει λοιπόν να τα προστατέψουμε και να συμβάλλουμε στη διατήρηση του βιότοπου τους που αποτελεί το καταφύγιο, τον τόπο διατροφής αλλά και ανάπαυσής από τα μεγάλα ταξίδια τους.