Νέα - Δελτία Τύπου

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:” ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ”

Στις 6 , 7 και 8  Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ιόνιου Πανεπιστήμιου στην Κέρκυρα το Επιστημονικό – Εκπαιδευτικό τριήμερο Συνέδριο με θέμα: ” Βιοποικιλότητα – Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις της σε νησιωτικά οικοσυστήματα ” και διοργανώθηκε από το Φορέα Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας με την υποστήριξη του Ιόνιου Πανεπιστήμιου – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Δήμοι: Β.Μ.Ν. Κέρκυρας – Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου – Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Μακεδονίας.

Υπήρξε, παρά το φόβο που επικρατεί από τον Κορωναϊό, ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχόντων,  περίπου 125 άτομα και άπαντες έφυγαν ικανοποιημένοι  από την επιστημονική και εκπαιδευτική κάλυψη  του θέματος καθώς και από την άρτια  οργάνωση  – υλοποίηση του συνεδρίου.

Κατά το άνοιγμα του συνεδρίου απηύθυναν χαιρετισμό ο κ.  Μάρκος Nικολάου  Πρόεδρος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας, η κα. Ανδριώτη Σκορδίλη Αμαλία-Ελένη (Μελίτα) Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η κα. Σταυρούλα Μπραΐμη-Μπότση Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου με αρμοδιότητα τα θέματα περιβάλλοντος, ανάπτυξης και εμπορίου, ο κ. Μήλιος Δημήτριος Πρόεδρος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, ο κ. Φώτιος Παγκράτης Πρόεδρος της κοινότητας Πετρίτη Κέρκυρας εκ μέρους του Δημάρχου Νότιας Κέρκυρας, ο κ. Αγγελόπουλος Πέτρος Περιφερειακός Διευθυντής Α/μιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιόνιων Νήσων και τέλος, ως εκπρόσωπος του Ιόνιου Πανεπιστημίου, ο κ. Αυλωνίτης Μάρκος Επίκουρος καθηγητής Ιόνιου Πανεπιστημίου.

Το συνέδριο ανάδειξε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον και την βιοποικιλότητα, οι οποίες επηρεάζουν κοινωνικές, επαγγελματικές και οικονομικές πτυχές της ζωής μας, με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Παρουσιάστηκαν οι επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής τόσο σε θαλάσσια όσο και σε χερσαία  οικοσυστήματα καθώς και η επίδρασή της σε είδη και οικοτόπους με ειδικότερη αναφορά στην περίπτωση των Ιονίων Νήσων. Επίσης έγινε αναφορά σε καινοτόμα εργαλεία για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την λήψη αποφάσεων για την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Τονίστηκε η ανάγκη, στο μελλοντικό σχεδιασμό για βιώσιμη διαχείριση, να λαμβάνονται υπόψη οι οικοσυστημικές μεταβολές από την κλιματική αλλαγή ώστε να επιτυγχάνεται η διασφάλιση οικοσυστημάτων με υψηλή λειτουργικότητα και αντοχή στην κλιματική αλλαγή, αλλά και διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ κοινωνικής, οικονομικής ευημερίας και φυσικού περιβάλλοντος. Αναδείχτηκε η ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του κοινού μέσω στοχευμένων προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν την βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή. Επίσης αναφέρθηκαν προγράμματα του Πράσινου Ταμείου που υλοποιούνται για την βελτίωση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων  που έχουν επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή.

Διαφάνηκε ότι η κλιματική αλλαγή βλάπτει τη βιοποικιλότητα και αποτελεί μια από τις αιτίες που οδηγούν στην απώλειά της. Ταυτόχρονα, η κλιματική αλλαγή θα επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο αν δεν προστατεύσουμε αποτελεσματικά τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα. Τα υγιή, προσαρμοστικά οικοσυστήματα αντιστέκονται στα ακραία καιρικά φαινόμενα και επανακάμπτουν πιο εύκολα, τα δε οφέλη που παρέχουν και από τα οποία εξαρτώνται οι άνθρωποι, είναι πολλαπλά.

Όλοι οι εισηγητές τόνισαν την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε εθνικό, περιφερειακό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Η χρονική συγκυρία υλοποίησης του Συνεδρίου συνέπεσε με την ανάρτηση σε δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο περιλαμβάνονται ριζικές αλλαγές για τους υφιστάμενους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, και όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έμεινε ασχολίαστο. Από τους συμμετέχοντες διατυπώθηκε έντονος προβληματισμός για την προβλεπόμενη μείωση της αυτοτέλειας των ΦΔ των Π.Π., την κατάργηση των διοικητικών Συμβουλίων τους και την υποκατάστασή τους από άλλες ασαφείς και με περιορισμένες αρμοδιότητες οργανωτικές δομές, όπως προβλέπεται στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου. Οι συμμετέχοντες κατέληξαν σε ομόφωνο ψήφισμα διαφωνώντας επί της αρχής με την πρόταση κατάργησης του υφιστάμενου σχήματος των ΦΔ. των Π.Π .

Ως οργανωτική επιτροπή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους παρευρέθηκαν και υποστήριξαν το συνέδριο. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως όλους τους εισηγητές, τους συνδιοργανωτές και υποστηρικτές του συνεδρίου, οι οποίοι συνέβαλλαν καταλυτικά στην ομαλή διεξαγωγή και επιτυχή έκβασή του.

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του
Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Καλαμά- Αχέροντα – Κέρκυρας

Μάρκος Νικολάου