Νέα - Δελτία Τύπου

ΘΕΜΑ: Ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων στην Προστατευόμενη Περιοχή των Εκβολών Καλαμά

Κατά τις πρόσφατες εποπτεύσεις της περιοχής των Εκβολών Καλαμά παρατηρήθηκε ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων (όπως γεωργικά, αστικά, οικοδομικά κ.α.) επί διαφόρων σημείων της εν λόγω Προστατευόμενης Περιοχής, όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο απόσπασμα δορυφορικής εικόνας.
Επειδή η υπό συζήτηση δραστηριότητα:
1.      είναι παράνομη,
2.      βαίνει εντονότερη κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως προκύπτει από τις εποπτεύσεις της περιοχής και τις τηλεφωνικές καταγγελίες που δέχεται ο Φορέας όσο και από την επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης και
3.      δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες όσον αφορά τη δημόσια υγεία και την υγιεινή καθώς και την καλή κατάσταση διατήρησης του οικοσυστήματος της περιοχής
ο Φορέας προέβη σήμερα, 19-01-2018, σε επόπτευση της περιοχής με μικτό κλιμάκιο σε συνεργασία με το Δήμο Φιλιατών (συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης). Σκοπός της επόπτευσης, που έγινε στο πλαίσιο των ενεργειών που έχει ξεκινήσει ο Φορέας για την ανάσχεση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων στην Προστατευόμενη Περιοχή, ήταν ο σχεδιασμός/ προγραμματισμός:
1.      Αποκομιδής και κατάλληλης διάθεσης των απορριμμάτων από τα σημεία όπου έχουν καταγραφεί και αποτυπώνονται στο συνημμένο απόσπασμα δορυφορικής εικόνας (είναι τα Σημεία 1 έως και 4 και η Πομόνα 4 – στηνΠομόνα 4 έχουν καταγραφεί τα μπουκάλια και συσκευασίες φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων που απεικονίζονται στη συνημμένη φωτογραφία με τον αριθμό 5).
2.      Προσθήκης κάδων:
·         στις θέσεις όπου εντοπίζονται οι Πομόνες 1  4, όπως έχει ήδη προταθεί και από τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης,
·      στο Προτεινόμενο σημείο κάδου, που εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί δραστηριοποιούμενους στην περιοχή και
·         στο δρόμο μεταξύ των Σημείων 1 και 4.
Ειδικότερα, η τοποθέτηση κάδων στις Πομόνες, η τακτική συντήρησή τους και η αποκομιδή των απορριμμάτων, θεωρούμε ότι θα συμβάλουν τα μέγιστα στην αποτροπή ρύπανσης των υδάτων από τα διάφορα σκευάσματα φυτοπροστασίας.
3.      Σήμανσης της περιοχής, τουλάχιστον στα σημεία που έχουν καταγραφεί τα απορρίμματα, ώστε να καταστεί γνωστό και πλήρως κατανοητό ότι απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων (τονίζοντας ακόμα πως πρόκειται για προστατευόμενη περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας). Στο σημείο αυτό, τονίζουμε ότι ενώ ο Φορέας είχε παλαιότερα προβεί στη σήμανση συγκεκριμένων τμημάτων της περιοχής που εμφάνιζαν τις εντονότερες πιέσεις, κάποιες από τις πινακίδες καταστράφηκαν και σε ορισμένες περιπτώσεις βρέθηκαν ακόμα και θαμμένες κάτω από σκουπίδια!
Ακολουθούν απόσπασμα δορυφορικής εικόνας στο οποίο αποτυπώνονται τα σημεία καταγραφής της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και τα Προτεινόμενα σημεία για την προσθήκη κάδων καθώς και ενδεικτικές φωτογραφίες που ελήφθησαν κατά τις εποπτεύσεις στην εν λόγω περιοχή (αριθμοί 1 – 4 για τα Σημεία 1  4 και 5 για την Πομόνα 4).